Facebook Login

SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
POZOR!
Nový inzerát, který bude mít duplicitní  foto a text, který již na seznamce je, bude smazán! Díky.
 Pozor! Nedávejte inzeráty s pomsty s číslem někoho jiného! Je to trestný čin!

Zaměření pozemku

 

Zaměření pozemku -  Geometrický plán pro změnu druhu pozemku (např. Vynětí)

Geometrický plán jako podklad ke změně druhu pozemku (např. Ze zemědělského, lesního pozemku na jiný druh pozemku, nebo z jiných ploch na trvalý travní porost).

Zemědělskou půdou jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady a trvalé travní porosty. Pro nezemědělské účely lze použít zemědělskou půdu pouze na základě patřičného dokumentu příslušného orgánu státní správy. Žádost musí mimo jiné obsahovat geometrický plán s vyznačenou plochou navrhovanou na změnu druhu pozemku.

Služba geometrický plán na změnu druhu pozemku obsahuje:

    Autorizace a úředně (správou katastru) ověřený geometrický plán - 3 exempláře
    Geometrický plán v elektronické podobě ve formátu PDF
    Podání geometrického plánu na zápis do katastru nemovitostí (volitelné)
    Vynětí zemědělské nebo lesní půdy (volitelné)
    Další výtisky geometrického plánu nad rámec - zpoplatněny zvlášť